Dansk System Assurance ( DSA )

 

DSA yder assistance til boligforeninger ( Ejer, andel, gårdlaug og udlejningsejendomme ) i form at kontrol af foreningens forsikringer, for at sikre en optimal og ajourfør forsikringsdækning.

Herudover løbende opfølgning på konkurrencedygtige markedspriser og udarbejdelse af udbudsmateriale til brug for alternative forsikringstilbud til foreningerne.

Assistance ydes i forbindelse med opståede skader, som af administrationen anmeldes til DSA efter henvendelse fra foreningens bestyrelse.

Ekspedition/behandling af skader foretages af DSA's særligt uddannede skadeseksperter.

DSA kan kontaktes direkte på tlf: 3379 6060
Kontaktperson: Michael Lund

 

 

Go to top